.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

 

.....................................................................................................................................

قبول شدگان ورودي دبيرستان (دوره اول) استعدادهاي درخشان    

.....................................................................................................................................

قبول شدگان ورودي دبيرستان (دوره اول) نمونه دولتي   

.....................................................................................................................................

 

                 

                

...........................................................................................................................................

 

                     

 

 

آدرس : ضلع شمال شرقی میدان ولی عصر - کوچه حسن ملایی - پلاک 8 - دبستان و آمادگی غیردولتی صدر
تلفن : 88899780 - 88899187